The Forgotten Realms Wiki

Editing (section)

Dela Alder

0
  Loading editor
 • Commoners
 • Humans
 • Females
 • Innkeeps
 • Inhabitants of the Traveler's Cloak Inn
 • Inhabitants of Mulmaster
 • Inhabitants of the Moonsea
 • Inhabitants of North Faerûn
 • Inhabitants of Faerûn
 • Inhabitants of Toril
 • Inhabitants of neutral alignment
 • Inhabitants